Gabinet logopedyczny ŁamiSłówka oferuje usługi logopedyczne obejmujące: diagnozę, terapię logopedyczną, naukę czytania metodą Symultaniczno – Sekwencyjną® oraz wczesną interwencję terapeutyczną.

  

Ofertę kierujemy w szczególności do dzieci z:

  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • wadami wymowy,
  • alalią,
  • afazją,
  • dysleksją,
  • zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • Zespołem Aspergera,
  • Zespołem Downa,
  • oraz dzieci dwujęzycznych.


Serdecznie zapraszamy również dzieci na wczesną naukę czytania metodą sylabową.

Nasze oddziaływania terapeutyczne obejmują nie tylko terapię zaburzeń mowy i komunikacji. Nieodłącznym elementem terapii są ćwiczenia ogólnorozwojowe, obejmujące rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwój zabawy, emocji i zachowań społecznych, stymulację funkcji lewej półkuli mózgu, rozwój pamięci, stymulację sprawności ruchowych i manualnych.

Zapraszamy do Gabinetu ŁamiSłówka - Logopeda Kraków!