Według rozporządzenia MEN dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku rozpoczną realizację obowiązku szkolnego już we wrześniu 2014, a od września 2015 roku obowiązek szkolny obejmie już wszystkie dzieci, które w danym roku ukończą 6 lat. Uczniowie, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą 5 lat, są objęci obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego określono oczekiwane i pożądane umiejętności dzieci, które mają rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Zgodnie z publikacją Ośrodka Rozwoju Edukacji, dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole, gdy:

 • Jest zainteresowane szkołą i rolą ucznia, a spędzanie czasu wśród rówieśników, bez rodziców, nie stanowi dla niego problemu
 • Potrafi samodzielnie ubrać się i rozebrać, umyć, zjeść posiłek, a także skorzystać z toalety
 • Posługuje się mową w sposób zrozumiały dla otoczenia
 • Wypowiada się zdaniami, informując otoczenie o swoich potrzebach
 • Potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka
 • Chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce, przestrzegając reguł
 • Potrafi skupić się na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca
 • Poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami, rysuje i lepi z plasteliny
 • Interesuje się czytaniem i pisaniem, słucha bajek, wierszy
 • Zapamiętuje elementy obrazków
 • Potrafi pokazać lewą i prawą stronę
 • Liczy: dodaje i odejmuje wspomagając się rachowaniem na palcach lub przedmiotach (patyczkach, kasztanach itp.)
 • Zna rośliny i zwierzęta, wie jakie zmiany zachodzą w poszczególnych porach roku
 • Śpiewa piosenki, tańczy, tworzy proste kompozycje i konstrukcje
 • Potrafi odpowiednio zachować się w kinie, na koncercie, wystawie
 • Buduje z klocków, majsterkuje z pomocą prostych narzędzi


Wymagania, stawiane wobec sześciolatków, stanowią podstawę do dalszej edukacji. Brak lub niewystarczające opanowanie nawet jednej z wymienionych umiejętności mogą negatywnie rzutować na dalszą naukę dziecka, pośrednio wpływając także na jego negatywny stan emocjonalny, spowodowany niepowodzeniami.

Jak można pomóc dziecku w przygotowaniu się do szkoły?

Wśród wymienionych powyżej umiejętności oczekiwanych od sześciolatków wyróżniłam te, które mają największy wpływ na dalszą naukę dziecka i których poprawa jest możliwa dzięki ćwiczeniom. Doświadczenia terapeutyczne pokazały, że uczniowie, którzy mają trudności z płynnym wypowiadaniem się (często spowodowanym ograniczonym zasobem słownictwa czy nawet wadami wymowy, których dziecko się wstydzi), koncentracją, pamięcią, motoryką małą i innymi sprawnościami ogólnorozwojowymi, potrzebują po prostu indywidualnego podejścia i programu ćwiczeń dostosowanego do ich możliwości i potrzeb. Dzięki stymulacji rozwojowej sześciolatek "dogania" rówieśników, a systematyczne ćwiczenia pokazują dziecku najważniejszą na początku drogi edukacyjnej umiejętność - uczą jak się uczyć. Wzmacnia się także poczucie wartości młodego ucznia, który potrafi zapanować nad trudnościami w koncentracji i doprowadzić zadanie do końca.


Warto przeczytać:
Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 176).
Publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji, dotycząca gotowości szkolnej

Publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji, dotycząca gotowości szkolnej

Łamisłówka - Logopeda Kraków