Procedury działania w gabinecie logopedycznym - SARS-CoV-2

Oddziaływania terapeutyczne skupiają się na wspomaganiu rozwoju mowy i eliminacji zaburzeń językowych, które wynikają z nienormatywnego rozwoju poznawczego, związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego oraz negatywną stymulacją przez bodźce zewnętrzne.

    

Dotyczy to w szczególności dzieci z:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • wadami wymowy,
 • alalią,
 • afazją,
 • dysleksją,
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera,
 • Zespołem Downa,
 • dzieci dwujęzycznych.


Nasze oddziaływania obejmują nie tylko terapię zaburzeń mowy i komunikacji. Nieodłącznym elementem zajęć są ćwiczenia ogólnorozwojowe, obejmujące:

 • rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • stymulację funkcji lewej półkuli mózgu;
 • rozwój zabawy, emocji i zachowań społecznych;
 • trening pamięci;
 • stymulację sprawności ruchowych i manualnych.