Czy warto przyjść z dzieckiem na diagnozę logopedyczną?

Diagnoza logopedyczna to nie tylko ocena rozwoju językowego i komunikacyjnego dziecka.
Podczas spotkania diagnostycznego dowiedzą się Państwo także:

- czym jest lateralizacja i jaką formułę dominacji stronnej przejawia dziecko;

- jaki jest stopień rozwoju mowy dziecka w porównaniu z etapem oczekiwanym rozwojowo dla danego wieku - podczas diagnozy badamy wszystkie podsystemy języka: fonetyczno-fonologiczny (wymowa głosek), leksykalny (zasób słownictwa) i syntaktyczny (umiejętność budowania zdań gramatycznie poprawnych);

- czy rozwój poznawczy i społeczny dziecka przebiega prawidłowo. Terapeuta sprawdza jak dziecko radzi sobie z zadaniami testującymi: analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową, pamięć, umiejętność dokonywania operacji myślowych;

- na czym polega stymulacja funkcji poznawczych i jak można wspomagać rozwój dziecka.Każde spotkanie diagnostyczne jest dostosowane
do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziców:

Podczas diagnozy pięcio- i sześciolatka terapeuta sprawdza gotowość szkolną dziecka i - gdy zachodzi potrzeba - wyznacza obszary wymagające dodatkowej stymulacji.

Badanie niemowlęcia uwzględnia również pojawianie się i zanik odruchów wczesnodziecięcych, budowę aparatu artykulacyjnego dziecka, sposób oddychania i połykania i inne czynniki, wypływające na późniejszy rozwój mowy.

KIEDY DO LOGOPEDY?

Rozwój każdego dziecka przebiega indywidualnie - to prawda. Jednak wszystkie umiejętności powinny być przez dziecko zdobywane w określonych ramach czasowych. Każde opóźnienie w stosunku do ogólnie przyjętej normy może wskazywać na nieharmonijny rozwój naszej pociechy. Logopeda zajmuje się nie tylko wymową dzieci, ale dba także o ich ogólny rozwój poznawczy. Na co zwrócić szczególną uwagę, obserwując maluszka?

4.-5. miesiąc życia:
- dziecko utrzymuje już sztywno główkę, dzięki czemu poszerza się jego pole widzenia,
- skupia wzrok na twarzy, reaguje na mimikę, odwzajemnia uśmiech, śledzi wzrokiem poruszające się przedmioty i osoby,
- słucha mowy dorosłych i samo próbuje pierwszych wokalizacji.

6.-7. miesiąc życia:
- dziecko gaworzy samonaśladowczo - powtarza sylaby po dorosłym i "mówi" samo do siebie,
- siedzi i stoi z podparciem, dzięki czemu może zacząć poszukiwać przedmiotów, które zniknęły z jego pola widzenia.

8.-9. miesiąc życia:
- tzw. "rewolucja dziewiątego miesiąca"
- dziecko zaczyna wskazywać palcem,
- utrzymuje z dorosłym pole wspólnej uwagi,
- bawi się w "branie i dawanie",
- naśladuje i samodzielnie wymawia sylaby.

10.-11. miesiąc życia:
- dziecko uczy się zabaw typu "a kuku" i "kosi kosi",
- wskazuje paluszkiem osoby i przedmioty, odszukuje szczegóły przedmiotów (np. oko misia),
-naśladuje dorosłego - czesze się jak mama i goli brodę jak tata,
- zaczyna używać wyrażeń dźwiękonaśladowczych.

Około 12. miesiąca życia:
- dziecko zaczyna już samodzielnie chodzić,
- używa kredek, łyżki, grzebienia,
- rozumie już wiele słów i poleceń popartych gestami,
- posługuje się już kilkoma, a nawet kilkunastoma wyrazami.

18. miesiąc życia:
- dziecko biega, wspina się, wchodzi po schodach, rzuca piłką,
- uczy się coraz większej ilości słów, choć nadal nie potrafi łączyć ich jeszcze w zdania,
- zaczyna się interesować rówieśnikami.

Około 24. miesiąca życia:
- dziecko zaczyna łączyć wyrazy w wypowiedzenia dwuwyrazowe, próbuje odmieniać wyrazy,
- wchodzi w interakcje z rówieśnikami.

30. miesiąc życia:
- dziecko swobodnie chodzi, biega,
- samodzielnie je łyżką i pije z otwartego kubeczka,
- skupia swoją uwagę na krótkim tekście czytanym przez dorosłego,
- bawi się tematycznie - w sklep, stację benzynową, fryzjera
- buduje zdania składające się z 3 elementów, zaczyna także używać przyimków.

36. miesiąc życia:
- dziecko samo się ubiera i rozbiera,
- posługuje się widelcem,
- potrafi umyć rączki, buzię, uczesać się i skorzystać z toalety,
- chętnie bawi się z rówieśnikami, rysuje, lubi słuchać czytanych bajek,
- mówi pełnymi zdaniami, zaczyna używać zdań złożonych.